Activiteiten-
commissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Deze commissie organiseert allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaasfeest, kerstfeest, Feestavond, Berenburchtdag, Paasontbijt, Winterwondertocht, laatste schooldag en avondvierdaagse. Ook de ouderbijdrage wordt door de activiteitencommissie beheerd. In de maand september worden de verkiezingen gehouden. Op de ouderavond in september worden de verschillende activiteiten en het financieel overzicht besproken.

Activiteitencommissie leden 2022 – 2023

De namen van de leden van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie worden in elke uitgave van de schoolkrant vermeld.

Ouderbijdrage.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om allerlei activiteiten te kunnen uitvoeren. Zonder deze bijdrage kan een aantal van deze activiteiten niet doorgaan.

De bijdrage voor het ouderfonds bedraagt: € 20, = per kind.

 Uw bijdrage kunt u overmaken op:

St. Vrienden vd Escalda-scholen-ouderbijdrage Oostburg

Rekeningnr.: NL17 RABO 0346 5346 74

Vermeld hierbij naam + groep van uw kind.

In de maand september wordt, na de jaarvergadering, voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage een briefje meegegeven.

 Andere ouderhulp.

Naast de ouders in de medezeggenschapsraad en activiteitencommissie zijn ouders actief bij de begeleiding van kinderen. Ook wordt er geholpen bij computeronderwijs in de onderbouw en bij lezen. Verder wordt er begeleid bij het schoolvoetbaltoernooi, de avondvierdaagse, sportdag, schoolreizen schoolkamp en excursies. Ook helpen de ouders van de kleuters bij het schoonmaken van het kleutermateriaal op het eind van het schooljaar.