Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de kinderen van de groepen 7 en 8.

Oudsten van de school

Het is toch wel een beetje bijzonder, om bij de oudsten van de school te horen. Al het geleerde komt hier samen en de bovenbouwleerlingen mogen soms ook speciale klusjes doen. Helpen bij de kerstversiering, groepjes ophalen wanneer we samenwerken door de hele school en deze groepjes een beetje begeleiden. Bij deze speciale klusjes komen ook de executieve functies en burgerschap weer in beeld. Hoe sturen we een groepje aan?  Hoe zorgen we ervoor dat we deze opdracht goed kunnen volbrengen? Hoe kunnen we deze klas gezellig maken en wat zouden de kinderen in deze klas graag zien?

Nieuwe vakken

Je zou denken dat er in de bovenbouw weinig nieuws meer bij komt, maar niets is minder waar! In groep 7 starten we met Engels. Op een leuke manier leren we de beginselen van de Engelse taal. Dit doen we aan de hand van moderne Engelstalige liedjes.

In groep 7 en 8 wordt daarnaast hard gewerkt om iedereen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. We proberen de lesstof zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Er is regelmatig overleg met de middelbare school hoe we de aansluiting zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.
In groep 8 hebben de kinderen bezoekjes aan het Zwincollege of gastlessen van docenten van de school. De executieve functies komen in de bovenbouw enorm goed van pas. Plannen, organiseren en verantwoordelijkheid voor het eigen werk en gedrag worden hier nog verder uitgebreid, zodat de kinderen ook op deze vlakken goed voorbereid het vervolgonderwijs in gaan.

Speciale activiteiten

In de bovenbouw worden ook veel speciale activiteiten gepland, vooral in groep 8. We gaan regelmatig op bezoek bij ’t Zwincollege en we mogen gastdocenten ontvangen in onze eigen school. In de laatste maanden van hun basisschooltijd, wordt uitgebreid de tijd genomen om afscheid te nemen van elkaar met als spectaculair hoogtepunt het kamp. Iedereen kijkt hier naar uit!