Inspectie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van OBS de Berenburcht en alle andere belangstellenden.

De onderwijsinspectie heeft in september 2018 onze school bezocht. Tijdens het bezoek zijn onder meer de groepen bezocht, documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd. Kortom we zijn een dag intensief gevolgd en de bevindingen hiervan zijn opgenomen in een rapport.

Enkele korte citaten: “de leraren verstaan hun vak, veel aandacht voor het welbevinden en de veiligheid, de lat ligt hoog, sterke professionele kwaliteitscultuur”. Resultaat was de maximale beoordeling ‘goed’ op de belangrijke onderdelen ‘Didactisch handelen’, ‘Pedagogisch klimaat’ en ‘Kwaliteitscultuur’. Als team zijn we trots op deze waardering.

En tegelijkertijd betekent het: even genieten, maar niet stilzitten. Samen gaan we enthousiast en met ambitie op deze weg door. Ik nodig u allen uit het rapport te lezen. Omdat ook het bestuur en nog enkele Escaldascholen zijn bezocht is dit in één rapportage samen beschreven.

Het specifieke deel voor de Berenburcht treft u aan in hoofdstuk 3.2 vanaf blz. 24.

Het volledige inspectierapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Download hier het volledige inspectierapport.

Jos Dieleman,

Directeur.