Activiteitenkalender

 september

Heel de maand september

Kennismakingsgesprekken, leerkrachten nodigen uit via Parro

20 september

Schoolvoetbal voor de leerlingen van groep  6, 7 en 8(middag)

27 september

Nationale Kraanwaterdag

27 september

Start Kinderpostzegelactie voor groep 7 en 8

oktober

4 oktober

Start Kinderboekenweek

11 oktober

Escalda-studiedag, alle kinderen zijn VRIJ

18 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek, ouders ’s avonds welkom op school

19 oktober

Remwegdemo voor groep 7 en 8

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie (vrij)

november

6 november

IEP Start toets voor groep 8

6 t/m 16 november

Oudergesprekken groep 1 en 2

23 november

Sintviering voor groep 1 t/m 4 (avond)

24 november

Kleuters groep 1 en 2 vrij

27 t/m 30 november

Oudergesprekken voor groep 3 t/m 8
30 nov 1e rapport mee

December

1 december

Sinterklaasviering op school

20 december

Kerstviering op school (avond)

22 december

Kleuters groep 1 en 2 vrij
Leerlingen groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij

25 december t/m 5 januari

Kerstvakantie (vrij)

Januari

15 januari t/m 8 februari

IEP toetsen groep 3 t/m 7

23-24-25 februari

Adviesgesprekken groep 8

24 januari

Start Nationale Voorleesdagen
Voorleesontbijt (onderbouw)

februari

5 t/m 8 februari

Oudergesprekken groep 1 en 2

6 en 7 februari

Doorstroomtoest (eindtoets) groep 8

8 februari

Carnavalavond op school voorgroep 5 t/m 8

9 februari

Carnaval(ochtend)op school voor groep 1 t/m 4

12 t/m 16 februari

Voorjaarsvakantie (vrij)

maart

6 maart

Start Kinderkunstweek

6 maart

Studiedag onderbouw kleuters groep 1 en 2 vrij

14 maart

Familieochtend

18 maart

Start Week van de Lentekriebels

25 t/m 27 maart

Oudergesprekken groep 3 t/m 7

28 maart

Theoretisch verkeersexamen groep 7

28 maart

2e rapport mee

29 maart

Goede Vrijdag Vrij

april

1 april

Tweede Paasdag (vrij)

4 april

Schoolfotograaf

19 april

Koningsspelen

22 april t/m 3 mei

Meivakantie (vrij)

mei

22 april t/m 3 mei

Meivakantie (vrij)

9 mei

Hemelvaartsdag vrij

10 mei

Vrij

20 mei

2e Pinksterdag vrij

Juni

3 t/m 6 juni

Avondvierdaagse

7 juni

Kleuters groep 1 en 2 vrij

13 juni (ovb)

Sportdag

13 t/m 15 juni (ovb)

Schoolkamp groep 8

18 juni

Schoolreis

19 juni

Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij

Juli

2 juli

Afscheidsavond ouders groep 8

4 juli

Schoolfeest

Uitzwaaien leerlingen groep 8 vanaf 14.30 uur

5 juli

3e rapport mee

Start zomervakantie om 12.00 uur

augustus

19 augustus

Start nieuwe schooljaar!!!