Keuze HVO of Godsdienst

Vanaf groep 3 wordt op woensdagochtend een les vormingsonderwijs gegeven. Met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook –  zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of  land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan.

Uw kind luistert naar Bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen en gaat op ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft dit verhaal mij te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas of thuis? In de lessen krijgt uw kind gereedschap om zijn of haar eigen visie te verwoorden. De lessen GVO worden op een open manier gegeven met ruimte voor ieder kind.

GVO wil kinderen helpen:

  • om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • om het verhaal te ontdekken achter de feestdagen, symbolen en rituelen in het christelijk geloof;
  • om verschillen en overeenkomsten met andere geloven te ontdekken
  • om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
  • om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen;
  • om te ontdekken hoe kunst, cultuur en religie met elkaar verbonden zijn

Het vak is met opzet breed opgezet, zodat zoveel mogelijk tradities en meningen aan bod kunnen komen. Er wordt gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen zoals rollenspel, dialoog, creatieve werkvormen en muziek.

Uitgebreidere informatie over de lessen en de kerndoelen van PC GVO vindt u op http://www.pcgvo.nl/ouders . Een informatief filmpje staat hier

Dit schooljaar verzorgt juf Els van der Maas deze lessen. Een kennismaking met juf Els treft u hierbij aan. De lessen zijn alleen bedoeld voor de kinderen die zich hiervoor opgeven. Daarvoor kunt u hier het document downloaden met het aanmeldstrookje.

Juf Els:

Ik leerde mijn huidige man ruim 40 jaar geleden kennen op een christelijke jeugdclub. We hebben 3 kinderen waarvan er 2 uitgevlogen zijn en buiten Zeeland wonen en werken.

Ik geef alweer 15 jaar GVO lessen (godsdienstig vormingsonderwijs) met veel plezier en mag ook op jullie school les gaan geven. Ik hoop op een fijne transparante samenwerking wat zeker gaat lukken. Naast de Berenburcht geef ik nog op 4 andere scholen les.

Wat mij beweegt als GVO leerkracht is, om zo mooi en boeiend als mogelijk naast de leerlingen te staan. Het kind centraal te zetten in de GVO les, zodat de leerling zich kan ontwikkelen en veilig voelt.

De motivatie haal ik uit het verleden, heden en toekomst, zoals ik het heb ervaren en nog ervaren mag. Zodat de leerlingen óók met mooie verhalen, ervaringen en emoties mogen uitgroeien met een brede gedachtegang. Gevormd, vol vertrouwen de toekomst tegemoet mogen gaan, zonder vooroordelen over diverse geloven en elkaar zullen respecteren naar volwassenheid.

Natuurlijk heb ik naast GVO, sommigen noemen het LEVO (levensbeschouwelijk onderwijs), ook nog hobby’s. Ik geniet van strandwandelingen maken met de hond, samba spelen met Obras onze band, en motortochten maken met mijn man en de jaarlijkse motortocht rijden met onze familie. Maar rustig een boek lezen vind ik ook heerlijk.

Hartelijke groet van Els van der Maas – de Klerk vakleerkracht GVO