Kind aanmelden

Kind aanmelden

Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 4 jaar? Of verhuizen jullie naar Sluis? Dan is het tijd om een (nieuwe) school te kiezen! Op BS. De Nieuwe van Dale heten we u van harte welkom. In onderstaande video (link naar promovideo van Maartje) geven we u alvast een klein inkijkje in onze school. Als u meer informatie wilt hebben, maak dan gerust een afspraak met een van onze locatieleiders of de directeur. Uw kind direct aanmelden kan ook, via de button

Ervaringen van ouders

“De Nieuwe Van Dale sprak ons aan vanwege de kleinschaligheid: het team kent de leerlingen, en ook de ouders. Door de goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de school konden onze dochters allebei als peuter al meedraaien in groep 1. Fantastisch dat dit kan, want daardoor ging de overstap naar de basisschool helemaal vanzelf.”
Annet de Maillie, moeder van Maaike en Sanne (onderbouw)

”Het is mooi om te zien dat er bij veel activiteiten gemengde groepjes worden gevormd met kinderen van verschillende leeftijden. Dit versterkt de onderlinge samenhang van alle kinderen en de kleinsten krijgen al snel meer zelfvertrouwen in een groep. Ook er is er veel aandacht voor de executieve functies, waardoor ze vaardigheden leren waar ze nog lang na de basisschool veel profijt van hebben.”
Sabrina Dhondt – de Winter, moeder van Eran en Esmee (onderbouw)

”Basisschool de Nieuwe van Dale is een leuke school waar onze kinderen zich goed voelen. De leerlingen gaan onderling fijn met elkaar om en ook de band tussen de leerlingen en leerkrachten is goed. Het contact tussen de ouders en leerkrachten ervaren wij ook als positief. Per leerling wordt  gekeken naar de behoefte en indien nodig wordt daarop ingespeeld. Regelmatig wordt via de app verteld wat de leerlingen op school gedaan hebben. Ook organiseert de school veel leuke activiteiten.”
Heidi Maenhout, moeder van Bo en Isa (bovenbouw/middenbouw)