Middenbouw

De kinderen van de groepen 5 en 6 zitten in de middenbouw.

Een beetje wennen

In de middenbouw neemt de hoeveelheid leerstof toe. Tijdens de lessen worden meer opdrachten gegeven en dat is in het begin wel even een beetje wennen! Gelukkig gaat dit al snel beter en worden de kinderen goed begeleid met het maken van hun planning en het zelfstandig werken. We werken met taakbrieven waarop een weekplanning overzichtelijk staat. In de weektaak zit ook een stukje zelf plannen van extra opdrachten. Naast zelfstandigheid, wordt er ook meer in groepjes gewerkt. Er zijn opdrachten waar een duidelijke groepsverdeling nodig is.

Zaakvakken

Vanaf groep 5 worden de zaakvakken (wereldoriëntatie) toegevoegd; geschiedenis, aardrijkskunde (met topografie) en natuur & techniek. Bij aardrijkskunde gaat het over de Nederlandse samenleving op verschillende vlakken. We hebben het over onder meer dorpen, steden en landschappen. Bij topografie komen de provincies, belangrijke steden en dorpen en Nederlandse wateren voorbij. 

Bij geschiedenis behandelen we in de groepen 5 en 6 in totaal 10 thema’s. Binnen deze thema’s bespreken we verschillende tijdvakken en gaan we in op historische gebeurtenissen.

Bij natuur en techniek behandelen we verschillende thema’s over dingen uit de natuur en techniek, denk aan de natuur om je heen, stoffen in allerlei vormen en zon, regen & wind.

Bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen elementen overkoepelend terug. De thema’s raken elkaar, waardoor dingen aansluiten bij elkaar. Burgerschap zit hier ook in verweven. We leven ons in in de ander bij het samenwerken en houden rekening met wensen en eisen van mensen bij het maken van opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een nieuw eiland bij aardrijkskunde. Samen overleggen we hoe we dit aanpakken. In ons ontwerp houden we rekening met de eisen en wensen van de mensen die op het eiland gaan wonen.