Over OBS De Berenburcht

Beste ouders/ en of verzorgers,

Hierbij geven we u informatie over onze school. U kunt terugvinden hoe OBS de Berenburcht het onderwijs aanbiedt en waarom. Als het ware presenteren we een visitekaartje van onze school.

Op deze website kunt u lezen wie wij zijn, waar we voor staan en wat we zoal doen.

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven op de basisschool door. Zowel voor de kinderen als voor u is de basisschool een stukje van het leven. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind vele uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. U als ouder of verzorger heeft veel met de basisschool te maken. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

We willen laten zien wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school voor het kind kan betekenen. Zo zijn ouders in staat om na te gaan of onze school, Openbare Basisschool de Berenburcht, de beste school is voor hun kind.

Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en in resultaten. Scholen hebben ook verschillende kwaliteiten. Wij willen in onze schoolgids (zie schoolgids) een duidelijk beeld geven van onze school. Daarbij gaat het om wat wij met ons onderwijs willen bereiken en welke rol leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen hierin spelen.

Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

De schoolgids wordt jaarlijks na aanvang van het nieuwe schooljaar op de website geplaatst en op verzoek uitgereikt aan alle ouders en natuurlijk aan nieuwe ouders bij inschrijving.

Nieuwe ouders heten we van harte welkom. Ik wens alle leerlingen en ouders een boeiende, leerzame en plezierige tijd op de Berenburcht en ik reken op een goede samenwerking!

Met vriendelijke groet
Jos Dieleman (directeur)