Parro

Als school maken wij gebruik van Parro. Parro is bedoeld voor korte berichten en gespreksaanvragen in de communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s).

 Wat kan er allemaal met Parro?

  • Ontvang berichtjes, foto’s of video’s van de groep
  • Stuur een berichtje naar de leerkracht om iets te regelen door te geven of aan te kaarten (BSO, ziekte etc.)
  • Ontvang berichtjes van de leerkracht
  • Blijf op de hoogte van zaken die op school spelen
  • Ook wordt Parro ingezet voor het inplannen van oudergesprekken.